Vertrouwenspersoon

Er zijn twee soorten vertrouwenspersonen:

  • Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen
  • Vertrouwenspersoon Integriteit

De vertrouwenspersonen van Restment zijn op beide terreinen opgeleid, gecertificeerd en geregistreerd.

Om het werk van Vertrouwenspersoon goed te kunnen uitvoeren is alleen een goede opleiding niet genoeg. Ervaring, mensenkennis, humor, vertrouwelijkheid, kunnen luisteren, doorvragen en relativeren, zijn kenmerken die even belangrijk zijn.

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen
Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen zijn:

  • Agressie en geweld
  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • Pesten
  • Discriminatie

Het slachtoffer staat hierbij centraal. Wij kunnen u helpen bij het opvangen, begeleiden en informeren van medewerkers, goede voorlichting binnen uw organisatie en advisering naar bestuur en management rondom deze thematiek.

Vertrouwenspersoon Integriteit
Voorbeelden van integriteitschending of -kwesties zijn:

  • Diefstal
  • Verduistering
  • Belangenverstrengeling
  • Misbruik van bevoegdheden

Het belang van de organisatie staat hierbij centraal. Onze vertrouwenspersonen kunnen omgaan met alle belangen en bijbehorende wettelijke verplichtingen. Wij begeleiden u bij het opvangen, informeren en adviseren van de potentiele melder, bestuur en management.

Incidenten en meldingen komen meestal niet gepland of tijdens kantooruren. Daarom zijn wij 24/7 bereikbaar, het hele jaar door.

Luisteren

“Een goed vertrouwenspersoon luistert en geeft richting, maar neemt nooit het stuur over.”

Wico Verbaan

Deel met anderen