Security Intelligence Service

Van concurrerende bedrijven, actie groeperingen tot criminele groeperingen allen proberen ze online op voorhand zoveel mogelijk informatie omtrent uw situatie te verzamelen. Informatie waarvan u niet eens wist dat het online te vinden was misschien. Daarnaast zien we steeds meer dat er online bewust iemands reputatie beschadigd wordt of dat medewerkers van een organisatie (valselijk) benaderd worden om informatie te vergaren.

Doormiddel van het inzetten van diverse intelligence maatregelen willen onze Open Source Intel. (OSINT) consultants in een zo vroeg mogelijk stadium detecteren als iemand of een groep zich eventueel aan het voorbereiden is of dat er sprake is van een risicovolle situatie. Op het moment dat er veel zoekgedrag is naar een familielid of we merken dat er online gesproken wordt over een organisatie dan genereert dit een melding die door ons vervolgens onderzocht wordt om zeker te weten of daar geen ‘risicovolle’ intentie achter zit.

Steeds vaker komt het voor dat wij met deze technieken en methodieken organisaties en vermogende families tijdig hebben kunnen informeren over op handen zijnde ontwikkelingen.

Dit geeft u de voorsprong en de tijd die u tijdens een calamiteit goed kunt gebruiken.

Deel met anderen