Security Awareness

Er staat elke dag een auto bij de ingang van uw organisatie. Wie ziet het, en wie meldt het?

Enkele medewerkers zijn slordig met het afsluiten van ruimtes. Werkplekken worden niet opgeruimd en afgesloten. Wie is verantwoordelijk? Waar kan dit gemeld worden?

Bewustwording
Naast het nemen van technische en organisatorische handelingen is van groot belang dat iedere medewerker zich ook bewust is van de veiligheidsrisico’s. Restment heeft trainingen ontwikkeld waarbij mensen leren om goed naar hun omgeving en eigen handelen te kijken. Het inslijpen van security awareness is de meest effectieve manier om veiligheidsrisico’s te vermijden. Medewerkers zijn bewust van de risico’s. Zijn bekwaam om de risico’s in te schatten, en bevoegd om hier actie op te ondernemen.

Naast de Security Awareness training kunnen wij u ook begeleiden om een protocol op te stellen hoe medewerkers om moeten gaan met het signaleren van risico’s en hoe dit afgehandeld wordt.

Aanrader

“De training van Restment is een aanrader. Als iedereen zo’n training zou volgen, zou er wat meer balans in de wereld zijn.”

Lenard Prins

Deel met anderen