Screeningen

Na een goed gesprek met de sollicitant lijkt de kandidaat prima te passen binnen uw bedrijf of organisatie. Het is echter belangrijk om nog na te gaan of alle gegevens van betrokkene wel kloppen.

Een ID check, maar ook een diploma en arbeidsverleden check zijn de basis, waarop onze screening is ingericht. Deze kan verder worden uitgebreid met een digitale VOG aanvraag, een BKR check, een digitale “eigen verklaring” en een digitale referentencheck. Meerdere checks, maar ook koppelingen met waarschuwingsregisters (branche afhankelijk) zijn mogelijk. Op basis van deze volledig geautomatiseerde validatie kunnen wij onze basisscreeningen (in vergelijking met andere aanbieders) zeer voordelig aanbieden, zeker ook als het om grotere aantallen gaat.

 

Screenen is “het reduceren van risico’s en het voorkomen van problemen achteraf”.

Bovengenoemde validatie, die door ons wordt uitgevoerd d.m.v. onze tool Valicare, kan verder worden verdiept d.m.v. een interview met de kandidaat en het telefonisch raadplegen van de referenten.

Binnen het interview wordt dieper ingegaan op de inhoud van het CV; zoals de reden, waarom iemand zijn voorgaande baan heeft beëindigd, of er sprake is van eventuele antecedenten of andere risico’s, of er sprake is  nevenfuncties en/of belangenverstrengeling. Diverse integriteit-aspecten en zijn leefomgeving worden besproken en zo nodig wordt de financiële situatie aan de orde gesteld. Ook worden de meest relevante diploma’s fysiek gecontroleerd.

Afhankelijk van de functie en bijbehorende risico’s (de kwetsbaarheid van de kandidaat in relatie tot zijn verantwoordelijkheden) wordt de screening als maatwerk aangeboden.

Privacy en wet- en regelgeving

Onze screeningen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving (zoals de AVG) en gaan niet verder dan noodzakelijk, in relatie tot de betreffende functie en de daarbij behorende risico’s. Vooraf is de kandidaat dan ook op de hoogte gesteld en wordt de kandidaat om toestemming gevraagd.

De screening wordt afgerond met een verkorte- of meer uitgebreide rapportage en is gebaseerd op de feiten van het onderzoek.

Geloofwaardig

“Integriteit is de basis van geloofwaardig ondernemen.”

Sjaak Verboom,

Deel met anderen