Scholen

Scholen vormen een belangrijke basis voor het welzijn en de toekomst van onze jongeren.

Steeds vaker echter verschijnen berichten in de pers over incidenten op school. Cyberdreigingen, vernielingen, fraude, (seksueel) geweld, radicalisatie en gevoelens van onveiligheid zijn thema’s die ook op scholen steeds meer voorkomen.

‘Veiligheid op school’ is sinds 2015 extra sterk verankerd in de onderwijswetten. Sinds het schooljaar 2016/2017 besteedt de Onderwijsinspectie bovendien extra aandacht aan sociale veiligheid op school. De urgentie van een helder schoolveiligheidsbeleid is daarmee groter dan ooit.

Verplichting vs. Ambitie
Hoe geeft uw school vorm aan het schoolveiligheidsbeleid?
Laat u zich leiden door alle opgelegde wettelijke verplichtingen of durft u het aan om vanuit uw professie, motivatie en ambitie aan de slag te gaan met dit thema?

V&I Educatie
De uitdaging is om het open en toegankelijke karakter van een school te combineren met een duidelijke aanpak van het thema veiligheid, zonder dat deze twee uitgangspunten elkaar uitsluiten.

Speciaal voor scholen en onderwijsinstellingen heeft Restment een aantal gerichte adviesprogramma’s en maatwerktrainingen ontwikkeld. Meer hierover leest
u op www.restment-vi.com

Veilige School

“Onze passie… een veilige school, altijd en voor iedereen! Van scholier tot student, van conciërge tot bestuurder, van ouder tot bezoeker.”

Wico Verbaan

Deel met anderen