Privacy Statement Restment SOS

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de Restment app als u gebruik maakt van onze dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres gegevens
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • Locatie voorziening bij gebruik van de app (indrukken noodknop)

Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Restment B.V. zich aan de eisen die de AVG stelt.

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Restment B.V. verwerkt uw persoonsgegevens vanwege de gesloten gebruiksovereenkomst en de volgende doelen

– U te kunnen traceren in het geval u de noodknop indrukt;

– U te kunnen bellen of een bericht te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan en kunnen wij onze diensten niet aan u aanbieden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken met een maximum termijn van 3 maanden.

Welke rechten heeft u ?

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. U heeft recht op inzage van uw gegevens, wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Mocht u uw gegevens willen inzien, stuur hiervoor een e-mail naar info@restment.com

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Klachten ?

Restment B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 23 februari 2021 We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.