Mediation

Een klein verschil van mening met uw buurman over recht van overpad is geëscaleerd.

Een medewerker raakt gewond in uw bedrijf. Hij hanteert tijdens zijn pauze gereedschap waartoe hij niet bevoegd is en het gaat mis. De man eist een aanzienlijke schadevergoeding. Laat u het erop aankomen in een rechtzaak, of probeert u eerst gezamenlijk tot een oplossing te komen?

U en uw zakenpartner besluiten na jarenlange samenwerking uit elkaar te gaan. De financiele en emotionele gevolgen zijn ingrijpend en de spanning loopt hoog op. Hoe kunt u dit op een goede manier tot een eind brengen?

Het verschil maken
Als de stabiliteit en continuïteit in uw organisatie wordt bedreigd door communicatiestoornissen, cultuurverschillen of bijvoorbeeld door gebrek aan onderling vertrouwen, maken onze medewerkers het verschil. Een objectieve benadering met serieuze aandacht werkt. Vaak blijken openheid, helderheid en duidelijkheid, waarbij het initiatief zoveel mogelijk aan de personen in kwestie wordt gelaten, voldoende ruimte te scheppen voor een adequate en structurele oplossing voor alle partijen.

 

Ongewenst

“Wanneer er ongewenste incidenten voorkomen in een bedrijf of organisatie, of als er structureel iets mis is, dan pellen we alle lagen eromheen af, tot we bij de oorzaak komen. Heel vaak blijkt er aan het probleem een communicatiestoornis ten grondslag te liggen, of een cultuurverschil. En als je eenmaal het probleem hebt blootgelegd, is de oplossing dichtbij.”

Lenard Prins

Deel met anderen