Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor Restment is maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel van wie wij zijn. Dit uit zich in de omgang met onze klanten, medewerkers en leveranciers. Restment zet haar dienstverlening ook in voor mensen en organisaties die hiervoor niet altijd de (toereikende)middelen voor hebben. Daarnaast steunen wij ook een aantal goede doelen.

Woord en Daad
Woord & Daad helpt kinderen in ontwikkelingslanden aan goed en christelijk onderwijs. De kinderen leren lezen, schrijven, krijgen les uit de Bijbel en werken aan hun persoonlijke, emotionele en sociale vaardigheden. Docenten geven de kinderen liefde en aandacht. De partnerorganisatie helpt de kinderen ook aan schoolmaterialen, voedsel, kleding en medische zorg, zodat ze goede prestaties kunnen leveren.

Trans World Radio
Trans World Radio zet zich in om over de gehele wereld radio uit te zenden waarin het Evangelie van Jezus Christus verkondigd wordt

https://christenenvoorisrael.nl/
Christenen voor Israel zet zich in om het volk van Israel te ondersteunen in de moeilijke situatie’s waarin zij zich vaak bevinden.
Dit gebeurd door voedselhulp, onderwijs en ondersteuning.