Integriteit en screening

Na een goed gesprek met een sollicitant lijkt de kandidaat een passende aanvulling op uw school. Alleen: Is de kandidaat wie hij zegt, of is het te mooi om waar te zijn? Zijn er onduidelijkheden in zijn arbeidsverleden of met betrekking tot zijn diploma’s?

Bewustwording en implementatie
Binnen scholen wordt over het algemeen ruim aandacht geschonken aan de (sociale) veiligheid. Vanuit de pers lezen we alleen meer dan eens dat de medewerker de zwakste schakel is in de keten van veiligheid en integriteit.

Het gedrag van uw medewerker is uiteindelijk bepalend hoe veilig en/of integer uw school werkelijk is. ‘Fout gedrag’ van een bestuurder, een docent of een ondersteuner kan ook te maken hebben met de hele cultuur binnen een organisatie. Reden te meer om  vooraf uw nieuwe medewerkers (en bestuurders) te laten screenen.

Cultuur
Door middel van een belevingsonderzoek kunnen wij de (beleefde) cultuur binnen uw schoolorganisatie inzichtelijk maken. Ook kunnen wij met een workshop   bewustwording rondom dit thema creëren. Na onze acties  volgen altijd verbetervoorstellen. Indien gewenst kunnen we u helpen met uitwerken van deze voorstellen, het opstellen van een gedragscode en met de implementatie daarvan.

Screeningen
Wij voeren diverse screeningen uit:
Pre Employment Screening
In Employment Screening

Een screening kan uitgevoerd worden op verschillende niveaus (afhankelijk van de functie). In overleg met u komen wij tot maatwerk.
Onze screeningen voldoen aan de strengste eisen op het gebied van Privacywetgeving.

Screenen is het reduceren van risico’s en het voorkomen van problemen achteraf.

Restment werkt voor haar screeningen nauw samen met Valicare. Valicare is een online screeningstool.
Klik hier voor een digitale presentatie.

Geloofwaardig

“Integriteit is de basis van geloofwaardig ondernemen.”

Sjaak Verboom,

Deel met anderen