High Level Services

Voor veel personen die door hun werk of door wie ze zijn hun hoofd boven het maaiveld uit steken is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Om de CEO, de bestuurder of de vermogende particulier hier in bij te kunnen staan, kunnen wij met Restment High Level Services dat pakket aan maatregelen implementeren dat in samenhang met elkaar, de reële veiligheid zal vergroten. Echter zonder dat de klant op enige wijze wordt beperkt in zijn bewegingsvrijheid.

Welke maatregelen dat zijn is voor iedere situatie verschillend. Echter doordat wij zelf de technische, operationele, intelligence en digitale veiligheidsmaatregelen kunnen leveren, kunnen wij snel opschalen als de situatie hierom vraagt, en leveren wij maatwerk voor iedere gewenste situatie.

Alarmering en terreinbeveiliging woningen
Een woning aansluiting bij High Level Services houdt in dat Restment verantwoordelijk is voor de beveiligingstechniek, meldkamer en opvolging. Dit wil niet zeggen dat er per definitie afscheid genomen wordt van mogelijk bestaande technische leveranciers. Wel houdt dit in dat Restment de regie zal voeren over de gehele veiligheid om ervoor te zorgen dat er integraal samengewerkt wordt met de hoogste standaarden op het gebied van security.
Geen losse contacten met verschillende partijen maar één partij die de regie voert en als de situatie daar om vraagt de regie neemt.

Deel met anderen