Cybercrime

U vermoedt een inbraak op uw computernetwerk. Wat en vooral wie is de oorzaak? Wat is er gedaan en hoe kunnen we de schade beperken? Hoe gaat u dit in de toekomst voorkomen?

U wordt geschaad door onjuiste berichten op social media. Hoe kan de dader worden achterhaald?

Een werknemer heeft recent uw bedrijf verlaten. U krijgt signalen dat uw klanten worden benaderd. Wordt er intern gelekt of heeft de ex-werknemer het complete klantenbestand gekopieeerd?

Digitaal bewijsmateriaal
Onder cybercrime vallen criminele activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT en/of internet. Onze werkwijze is erop gericht om zo snel mogelijk deze activiteiten te stoppen, bewijsmateriaal veilig te stellen, gedegen onderzoek te doen en dit op begrijpelijke wijze te rapporteren. Door onze ruime kennis en ervaring kan de schade worden beperkt.

Adequaat

“Cybercrime is de snelst groeiende vorm van criminaliteit. Snel en adequaat ingrijpen voorkomt ernstige schade.”

Lenard Prins

Deel met anderen